EcoOnline arrangerar Miljö- och Kemidagarna för sjunde året i rad

EcoOnline arrangerar årligen Miljö- och Kemidagarna för att skapa en mötesplats där alla som arbetar med kemikaliehantering och miljöfrågor kan träffas och få en naturlig arena för att utbyta erfarenheter och nätverka.

EcoOnline arrangerar årligen Miljö- och Kemidagarna för att skapa en mötesplats där alla som arbetar med kemikaliehantering och miljöfrågor kan träffas och få en naturlig arena för att utbyta erfarenheter och nätverka. Vi bjuder in forskare, myndigheter och näringsliv för att du ska få ta del av den senaste forskningen, bli uppdaterade om nya lagar och förordningar samt få tips och råd.

Under åren har framstående personer delat scen och pratat om lagstiftning, innovation, cirkulär kemi, substitution, praktiska tips på hur verksamheter kan välja rätt råvaror och andra miljö- och kemikalierelaterade ämnen. Under våren 2016 var agendan indelad i tre fördjupningsområden: olyckor och förebyggande åtgärder, kemikalier i varor, och kemikalier i miljön. Ingrid Eckerman från Läkare för Miljön var en av talarna och gjorde en sammanställning av hela konferensen inklusive om varje talare som man kan läsa på Läkare för miljöns hemsida.

“Miljö- och kemidagarna har anordnats i många år, men för mig var det första gången. Konferensen var inhyst i en av de enorma varvsbyggnaderna på f.d. Eriksbergs varv på Hisingen i Göteborg. I närheten står den jättelika kranen som tog många år att planera och bygga – och som användes under tio år. Den påminner om hur skört vårt samhälle trots allt är, hur svårt det är att förutse i vilken riktning utvecklingen går. Det var en sällsynt välorganiserad konferens som riktade sig till alla som arbetar med kemikaliehantering.” Skriver Ingrid Eckerman.

Nästa konferensen kommer ske i Göteborg den 26-27 april 2017. Även i år kommer vi fördjupa oss inom tre nya områden.

“Nyckeltal, ekonomi och lyckade kemikalieframsteg” är första fördjupningen som fokuserar på utmaningen i att visa på om miljö- och kemikaliearbete är lyckat och lönsamt i verksamheter. Talarna kommer hålla föreläsningar om hur du kan använda nyckeltal, ekonomi och substitution för att mäta framsteg inom kemikalie- och miljöarbete.

“Praktiska fall och arbetsmetoder” fokuserar på hur andra verksamheter praktiskt löser sina miljö- och kemikalieutmaningar. Deltagarna får ta del av hur avfall återanvänds, hur information och kunskap effektivt sprids inom verksamheter samt hur en tillsyn går till.

“Möjligheter och risker med ny teknik” fokuserar på möjligheterna och riskerna med ny teknik och kemikalier. Ta del av hur du kan undvika fallgropar och vad du behöver ha i åtanke med nya produkter, ämnen och tekniker med bland annat Nano som exempel. 

Läs mer om konferensen och vilka talare som kommer stå på scen på www.kemidagarna.se 

TILL NYHETSARKIVET

Få råd och tips via email