EcoOnline Award

Under Miljö- och Kemidagarna delades det åtråvärda priset EcoOnline Award ut

EcoOnline Award instiftades år 2011 och det delas ut i syfte att uppmuntra effektiv kemikaliehantering som skapar bra resultat. EcoOnline Award ska lyfta fram företag som aktivt arbetar förebyggande, gör riskbedömningar och har en strategi för substitution i det internetbaserade kemikalieregistret Eco Archive. Priset består av en vacker glasdroppe.

Årets vinnare

Vinnaren av EcoOnline Award 2017 är Tekniska Verken i Linköping med motiveringen:

Vinnaren av EcoOnline Award 2017 är ett utpräglat miljöföretag som med ett starkt driv och engagemang arbetar för att minska användningen av miljö- och hälsoskadliga kemikalier i verksamheten. De arbetar på ett strukturerat och målmedvetet sätt med att genomför riskbedömningar och följer upp dessa med åtgärdslistor. På så sätt säkerställer de att alla medarbetare ska få en säkrare och tryggare arbetsplats att gå till. De har också infört rutiner och system, kopplat till kemikalieregistret Eco Archive, för en god kontroll vid inköp av nya kemikalier till verksamheten.

Det är med stor glädje vi utser Tekniska verken i Linköping AB (publ) till årets vinnare!

Vi har pratat med Karin Edén som är kemikaliesamordnare på Tekniska Verken i Linköping om utmärkelsen och kemikaliehantering och kemikaliedokumentation.

Tekniska Verken i Linköping är en stor organisation med 885 anställda och 2.242 kemikalier på 137 platser i verksamheten. Innan de implementerade EcoOnlines kemikalieregister EcoArchive våren 2013 använde de ett annat system där riskbedömningarna låg utanför systemet. EcoArchive underlättar och ger en lättare överblick över alla riskbedömningar. Karin själv tycker om lagstiftningsfunktionen, där man kan söka på lagstiftningsslistor som Kemikalieinspektionens PRIO-lista.

Ansvaret för arbetsmiljön och kemikalierna är uppdelat ute hos de avdelningar som använder kemikalierna. För att dela med sig av kemikalieinformationen använder Tekniska Verken i Linköping en “läslänk” som de lagt i sitt intranät. De har också tilläggsprodukten “QR-kod” och har satt upp QR-koder på olika platser i verksamheten så anställda kan scanna dessa med sina mobiltelefoner och direkt få upp skyddsblad och säkerhetsdatablad på de produkter som finns på den platsen. Karin tycker detta är ett bra sätt att digitalisera arbetsplatsen.

Karin har deltagit på Miljö- och Kemidagarna flera gånger och sett andra få EcoOnline Award. Nu när hon och hennes medarbetare själva fick motta utmärkelsen tycker hon det känns kul att få uppskattning för det arbete de gör.

Vill du nominera din verksamhet till EcoOnline Award 2018? Emaila din motivering till: info.se@ecoonline.com

EcoOnline Award

Tekniska Verken i Linköping, vinnare av EcoOnline Award 2017

Tidigare vinnare av EcoOnline Award

2016 års vinnare, Ramirent
Ramirent arbetar brett och aktivt med sin kemikaliehantering och dokumentation. De halverade nästan sitt befintliga sortiment när de implementerade EcoArchive och verksamhetsmålet är att arbeta mot ett slimmat sortiment som är bra för hälsan och miljön.

2015 års vinnare, Borås djurpark
Borås Djurpark är ett medvetet företag som alltid har värnat om miljön och strävar efter en hållbar framtid. De ser en effektiv och säker kemikaliehantering som en viktig del i sitt långsiktiga miljöarbete

2014 års vinnare, Mekonomen
Mekonomen arbetar aktivt med olika ledningssystem för att säkerställa sitt miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete. EcoOnlines system är ett av ledningssystemen för att effektivisera och säkerställa en säker kemikaliehantering.

2013 års vinnare, Unilabs
Unilabs AB arbetar målinriktat och strukturerat med sin kemikaliehantering. De har genomfört en stor mängd riskbedömningar med hjälp av systemet Eco Archive, vilket ger dem en bra översikt över den samlade riskbilden på företaget.

2011 års vinnare, Roxtec
Det allra första EcoOnline Award-priset delades ut 2011 till Håkan Brede på Roxtec.

TILL NYHETSARKIVET

Få råd och tips via email