EcoOnline föreläste på CSR Skånes nätverksträff

I måndags föreläste Adam och Hampus från EcoOnline om kemikalielagstiftning och kemikaliehantering på CSR Skånes nätverksträff.

På plats fanns verksamheter som ingår i ett nätverk med ett gemensamt miljöintresse och samhällsengagemang. Under föreläsningen fick deltagarna förbättra sina kunskaper inom kemikalielagstiftning och kemikaliehantering.

-Det var en intressant presentation och är övertygad om att många av våra deltagare tyckte att den var väldigt givande, säger Linnea Turnstedt Sustainability Consultant på TEM.

CSR Skåne
TEM:s nätverk CSR Skåne består av cirka 100 företag och organisationer i alla storlekar och inom vitt skilda branscher, men med ett gemensamt miljöintresse och samhällsengagemang. Nätverket samlar dessa organisationer för att möjliggöra kunskapsutbyte och affärsnytta. Genom våra träffar och seminarier skapar vi en mötesplats där offentliga verksamheter och näringslivet diskuterar sina utmaningar, där innovativa små aktörer kan möta etablerade giganter och där vi alla kan dela med oss av expertis och erfarenhet.

Är du medlem i ett nätverk eller organisation som också vill förbättra era kunskaper inom kemikalielagstiftning och kemikaliehantering är du varmt välkommen att kontakt oss:

Emelie Johansson
Marketing Coordinator
info.se@ecoonline.com
031-757 8150

TILL NYHETSARKIVET

Få råd och tips via email