EcoOnline kompletterar sina produkter och kan erbjuda HMS-tjänster genom att förvärva 3T Results Ltd

EcoOnline, en specialist inom mjukvara för användarvänlig och kostnadseffektiv dokumentation av kemikalier har förvärvat det finska företaget 3T Results Ltd som erbjuder ett digitalt HMS-system och konsulttjänster.

Heikki Laitinen ja Marko Vuorinen, 3T Ratkaisut Oy sekä Kari Eilamo, EcoOnline Oy

“För våra finländska kunder innebär detta att vi inom kort kan erbjuda ett brett utbud av tjänster inom mjukvarulösningar, experttjänster och utbildning. Genom att kombinera kompetensen från två branschledande verksamheter inom arbetssäkerhet och kemikaliehantering kommer vi tillgodose hela distributionskedjan mer effektivt”, säger koncernchefen för EcoOnline Group, Öyvind Robert Thorsen.

”Våra kunder har efterfrågat bättre metoder för att hantera sina säkerhetsdatablad och få bättre kontroll på sina kemikalier. I våra samtal med EcoOnline insåg vi snabbt att vi tillsammans skulle få bra synergieffekter som skulle ge våra kunder stort värde. Tillsammans kan vi också enklare erbjuda våra internationella kunder våra tjänster samt expandera till nya marknader”, säger koncernchefen för 3T Results Ltd Marko Vuorinen.

För mer information:
Øyvind Robert Thorsen, CEO, EcoOnline Group, tel: +47 90824055, oyvind.robert.thorsen@ecoonline.com

Marko Vuorinen, CEO, 3T Ratkaisut Oy, tel: +358 40 517 7675, marko.vuorinen@3tratkaisut.fi

EcoOnline är Nordens ledande leverantör av mjukvaruutveckling för användarvänlig och kostnadseffektiv dokumentation av kemikalier. I EcoOnlines unika databas är hela leverantörskedjan sammankopplad. Databasen innehåller lagstadgad information om kemikalier, deras farliga egenskaper och rekommenderade skyddsåtgärder. Detta gör det möjligt för företag att arbeta förebyggande och förhindra skador på hälsa och miljö. EcoOnline Group har ca. 100 anställda fördelade på kontor i Norge, Sverige, Danmark och Finland. Bolaget hade 2016 en omsättning på 9,1 miljoner euro. För mer information: www.ecoonline.se 

3T Results Ltd hjälper dig att arbeta effektivt med hanteringen av arbetsplatsens säkerhet, arbetsförhållanden och produktivitet. 3Ts lösningar kombinerar kvalitativa metoder och modern teknik. HSEQ Online Cloud Service kan säkerställa överensstämmelse med lagstadgade skyldigheter och ledningssystem. Dessutom tillhandahåller företaget utbildningar för anställda med hjälp av mer än 100 digitala läromedel, handledarutbildning och företagsspecifika experttjänster. År 2016 var omsättningen 1,2 miljoner euro och företaget har 14 anställda. För mer information: www.3tratkaisut.fi

TILL NYHETSARKIVET

Få råd och tips via email