EcoOnline utökar kompetensen på svenska kontoret

Under hösten har det svenska teamet rekryterat fler kompetenta medarbetare i form av Susanne Johansson, Marie Vult von Steijern, Maria Pettersson och Patrick Scott Rossi.

Under hösten har det svenska teamet rekryterat fler kompetenta medarbetare i form av Susanne Johansson, Marie Vult von Steijern, Maria Pettersson och Patrick Scott Rossi.

Susanne Johansson är ny kundutvecklare och kundrådgivare på EcoOnline. Hon ser till att våra kunder får ut det mesta av sin investering, håller dem uppdaterade om förändringar, hjälper dem vid uppgraderingar, med fortbildning och vid andra förfrågningar. Susanne har lång erfarenhet av försäljning inom telekom och även erfarenhet inom marknadsföring.

Marie Vult von Steijern är ny säljare och har stor vana av kundkontakt på telefon då hon tidigare har jobbat med både support och sälj av mjukvara.

Både Maria Pettersson och Patrick Scott Rossi är nya på supportavdelningen. Maria är miljövetare och har tidigare jobbat för en ideell miljöorganisation. Hon har även arbetat med miljöledning på mindre företag med fokus på dokument och rutiner kring kemikaliehantering ur ett miljöperspektiv. Patrick har studerat ekotoxikologi, biologi och kemi på universitetsnivå. Han studerar även IT, projektledning och affärssystem på distans.

Varför vill ni arbeta på EcoOnline?

Susanne – Jag tycker att det är viktigt att vara medveten och att sälja produkter som betyder och styr mot en bättre miljö i förlängningen.

Marie: – Jag tycker det är väldigt roligt att få chansen att hjälpa verksamheter få bättre överblick över sina kemikalier och risker i verksamheten. Nu när jag jobbat i några veckor märker jag att jag kan hjälpa till och göra skillnad vilket känns väldigt bra.

Maria – Jag fick upp ögonen för EcoOnline för att jag tyckte att det var ett perfekt verktyg för de som behöver få en överblick och kontroll över sina kemikalier. Dessutom kan våra kunder tydligt se vilka produkter de kan behöva fasa ut och byta ut och på så sätt bli mer hållbara verksamheter, både för miljö och hälsa. Att jag får stötta våra kunder att få ordning på sin kemikaliehantering känns toppen!

Patrick – Bara namnet i sig gjorde mig nyfiken! Eco säger något om att miljöambitionen genomsyrar arbetet, Online talar om IT som verktyg för få en effektivare arbetsmiljö vilket jag tror starkt på. Här får jag en bra blandning mellan två av mina utbildningsområdet – miljö och IT.

TILL NYHETSARKIVET

Få råd och tips via email