Sverige har en ledande roll i EU:s arbete för att skydda hälsa och miljö mot farliga kemikalier

Kemikalieinspektionen har tagit initiativ som har lett till att nästan 40 farliga kemikalier har reglerats inom EU sedan 2011.

Aktivt arbete kring farliga kemikalier som ska begränsas
Kemikalieinspektionen har ett uppdrag från regeringen att ta fram och genomföra en handlingsplan för en giftfri vardag. Nu konstaterar Kemikalieinspektionen att Sverige har kunnat ta en ledande roll när det gäller att lämna in förslag till åtgärder mot hälso- och miljöfarliga ämnen inom EU med stöd av handlingsplanen. Sverige har i förhållande till folkmängden arbetat mest aktivt med att utveckla EU:s kemikalielagstiftning. Under 2011-2017 har Kemikalieinspektionen bidragit med underlag och förslag på 39 kemiska ämnen som därefter har begränsats inom EU:s kemikalieförordningar.

Förstärkt tillsyn av konsumentvaror
Med stöd av handlingsplanen för en giftfri vardag har Kemikalieinspektionen förstärkt tillsynen i Sverige av farliga ämnen i konsumentvaror. Kontrollerna som gjorts har varit särskilt inriktade på varor som barn och unga kommer i kontakt med t.ex. leksaker, smycken, kläder och hemelektronik. Vid kontrollerna har Kemikalieinspektionen upptäckt ett stort antal varor med förbjudna ämnen och antalet åtalsanmälningar för miljöbrott har ökat. Kemikalieinspektionen har även tagit initiativ till branschdialoger om substitution för att uppmuntra företag att byta ut farliga kemikalier i sina produkter.

För att hjälpa förskolor att ställa kemikaliekrav på sina leverantörer har Kemikalieinspektionen tillsammans med Upphandlingsmyndigheten utvecklat upphandlingskriterier. Inom ramen för handlingsplanen har även ett kommunnätverk för en giftfri vardag startats.

Rapporten lyfter fram tre utmaningar
Kemikalieinspektionen lyfter fram tre huvudsakliga utmaningar när det kommer till att skydda hälsa och miljö från skadliga ämnen i sin rapport, dessa utmaningar är:

  • Antalet varor som innehåller farliga ämnen är stort och förväntas öka
  • Livsmedel och dricksvatten förorenas fortfarande av farliga ämnen
  • Barn och unga är särskilt känsliga för påverkan av kemikalier

För att möta utmaningarna är det viktigt att fortsätta arbetet med förslag till begränsningar av farliga ämnen inom EU och att driva på effektiviseringen av EU:s processer.

Läs hela rapporten från Kemikalieinspektionen här 

 

TILL NYHETSARKIVET

Få råd och tips via email