Hjälp vid tillsyn

Rapport på samtliga kemiska riskkällor i er verksamhet

Vid en tillsyn önskar ibland inspektören att få ut en rapport på verksamhetens samtliga riskkällor istället för att se det direkt i det digitala kemikaliehanteringssystemet. Nu har vi även lagt till så du får med information om kemikalien har hygieniska gränsvärden samt om det krävs personregister för de som exponeras för riskkällan.

För dig som har Eco Archive: Klicka på fliken “standardrapporter” och välj “Visa samtliga kemiska riskkällor”. Du kan enkelt exportera rapporten till en Excel-fil om er inspektör önskar detta.

Register för exponering

Enligt Kemiska arbetsmiljörisker (2014:43) § 41 är arbetsgivaren skyldig att föra ett register över arbetstagare som utsatts för exponering som kan innebära risk för ohälsa. Informationen ska bevaras i 40 år efter sista exponeringstillfället då registret ska kunna användas för att utreda om det finns ett samband mellan arbetet och en sjukdom. Registret fungerar även för dem som arbetar med bly och blyföreningar eller farliga material vid bergsprängning samt de som utsätts för damm med asbestfibrer, biologiska ämnen eller joniserande strålning.

Läs mer om produkten Eco Archive Exposure som gör det möjligt att registrera både enskilda såväl som upprepande exponeringar. Man väljer själv kriterierna i loggningen, såsom exponeringens längd och frekvens. Modulen gör det möjligt att fördefiniera exponeringar som inträffar regelbundet så att registreringsprocessen blir mer effektiv. Läs mer här.

TILL NYHETSARKIVET

Har din verksamhet kontroll på kemikalierna?

Arbetsgivare i företag som tillverkar, importerar, distribuerar eller hanterar kemikalier är ansvariga för dokumentering av sina kemiska produkter. Med oss kan du göra det i en online databas. Vi samlar säkerhetsdatablad direkt från leverantören och håller dem uppdaterade. Vårt digitala kemikaliehanteringssystem ger användare enkel tillgång till instruktioner och information för att skapa en trygg arbetsplats.

EcoOnline är ett IT-företag med stort kundfokus, dedikerat till att utveckla programvara för att göra hantering och dokumentation av kemikalier så användarvänlig och kostnadseffektiv som möjligt.

 

Få råd och tips via email