Würth Svenska AB

Würth - EcoOnline kund

Att hantera kemikalier ställer stora krav på ordning och reda för att i slutändan se till att skydda människa samt miljö. Vi på Würth Svenska AB ser detta som en självklarhet men också som en utmaning att på ett effektivt sätt upplysa anställda och kunder om säker hantering samt rätt dokumentation.

För att effektivisera hanteringen av vår kemikaliedokumentering sökte vi olika lösningar och fann att med Eco Publisher och Eco Archive sparade vi tid både för oss och för våra kunder. På köpet fick vi en utmärkt kontroll av att följa gällande lagstiftning och kontrollera vilka produkter vi behöver fokusera på att förändra eller att byta ut för att möta alla krav. Vi kan enkelt se hela vår kemikalieförteckning och kan överskådligt ”ta tempen” på vårt kemikaliesortiment.

Eco Publisher, för producering och distribuering av rätt utgåva på våra säkerhetsdatablad.
Eco Archive, för säker användning av våra produkter i form av riskbedömningar och skyddsblad samt automatisk uppdatering av externa säkerhetsdatablad.

Man kan säga att Würth är en kombination av ett logistikföretag, ett serviceföretag och ett säljbolag. Vårt mål är att hjälpa dig som kund att effektivisera din hantering av förbrukningsmaterial genom lösningar som skapar ordning och reda. Men som också avlastar dig, gör att du får bättre överblick och därmed bättre kontroll.

Ann Pedro
Kvalitetsansvarig
Quality Manager
Würth Svenska AB
Box 1705
SE – 701 17 Örebro, Sweden
T +46 19 35 10 19
M +46 73 066 52 23
ann.pedro@wuerth.se

 

Würth har skapat en egen film om kemikaliehantering som du kan se nedan

 

REFERENSER

Få råd och tips via email