Män, yrke & cancer – det dystra förhållandet

Ett oacceptabelt högt antal män får cancer av sitt arbete. EcoOnline stöttar cancerfonden och vill uppmärksamma det dystra förhållandet mellan män, yrke och cancer.

Siffrorna är hämtade från rapporten «Yrke og kreft i Norge»

Idag vet vi att asbest, kvarts, bensen, krom, nickel, formaldehyd, trädamm och joniserande strålning har cancerframkallande egenskaper. Ökad kunskap om cancerframkallande faktorer har lett till ett ökat fokus på att förbjuda, begränsa och reglera många av de farligaste ämnena under de senaste decennierna. Trots det exponeras arbetstagare ofta för cancerframkallande ämnen. I en undersökning av
2109 verksamheter, genomförd av EcoOnline, rapporterar nästan 37 procent att det finns cancerframkallande eller mutagena ämnen på arbetsplatsen.

Utsatta yrken

Personer som arbetar inom bygg, anläggning, betong, cement och isolering har en ökad risk för att få cancer jämfört med övriga befolkningen. Andra yrken som också har en förhöjd risk att få cancer är brandmän, sjömän, motorreparatörer, kran- och hissoperatörer, lastbilschaufför och operatörer av andra stationära och motoriserade fordon.

Anledningen är att många med dessa yrken exponeras för cancerframkallande ämnen så som kvarts, bensen, krom, nickel, formaldehyd och joniserande strålning. Det finns också ett tydligt samband mellan ökad luftförorening och lungcancer. I vissa yrken finns både partiklar och ämnen som dieselutsläpp, lösningsmedel och metaller i luften som bidrar till en ökad cancerrisk. Dessutom möter vissa fortfarande asbest i sitt arbete.

Arbetsgivarens ansvar

Det kan ta 20–30 år från exponeringen tills dessa att man blir sjuk i cancer. Därför är det många arbetsgivare och arbetstagare som inte vet att eventuell sjukdom kan bero på att de hanterar eller har hanterat farliga ämnen i arbetet. Det är arbetsgivarens ansvar att ha kontroll på verksamhetens farliga ämnen och föra register över alla som exponeras för cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen.

Register för exponerade arbetstagare

Exponeringsregister är att register för arbetstagare som är eller kan bli exponerade för cancerogena och mutagena kemikalier.
Syftet med registret är att arbetsgivaren ska ha en överblick över arbetstagare som är eller kan utsättas för skadliga förhållanden. Registret ska kunna användas för att utreda om det finns ett samband mellan arbetet och en sjukdom, därför ska registret bevaras i 40 år efter det att exponeringen skedde.

Registret fungerar även för dem som arbetar med bly och blyföreningar eller farliga material vid bergsprängning samt de som utsätts för damm med asbestfibrer, biologiska ämnen eller joniserande strålning. Läs mer om lagstiftningen här

EcoOnline stöttar cancerfonden

För varje sålt exponeringsregister skänker vi 1000 kr till cancerfonden. Är du osäker på om det finns registreringspliktiga kemikalier på din arbetsplats? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för en kartläggning.

 Läs mer om vår insamling till cancerfonden

TILL NYHETSARKIVET

Kontakta oss för mer information om vårt system

Få råd och tips via email