Sveriges miljömål – få inspiration av hur andra arbetar

Nu finns en ny webbplats för svenskt miljöarbete där du både kan få lärande exempel på tex. kemikalieplaner, se Sveriges miljömål samt få stöd och råd i miljöarbetet.

Sveriges miljömål

Sverige får en lag som innebär att varje regering har en skyldighet att föra en aktiv klimatpolitik. Lagen kopplar tydligt samman klimat- och budgetpolitiken och är en central del i arbetet för att Sverige ska leva upp till Parisavtalet.

På webbplatsen för Sveriges miljöarbete vill åtta myndigheter och länsstyrelserna inspirera företag och kommuner att jobba med ett strukturerat miljöarbete.

Ett av webbplatsens lärande exempel är Stockholms Stads kemikalieplan. De använder stora mängder kemikalier i olika verksamheter och utgårfrån visionen Giftfritt Stockholm 2030.

De sju åtgärdsområdena är:
• Stöd till implementeringen av kemikalieplanen
• Information och dialog
• Upphandling
• Byggmaterial
• Tillsyn och kontroll
• Stadens kemikaliehantering
• Miljögiftsövervakning

Åtgärderna i planen följer fyra steg:
• Identifiera – ta reda på var de oönskade ämnena finns.
• Substituera – när oönskade ämnen hittas, undersök möjligheten att byta ut dem.
• Hantera – de ämnen som inte kan bytas ut måste kunna användas på ett säkert sätt.
• Influera – staden kan påverka andras kemikaliehantering.

Önskar du hjälp med kemikaliehanteringen och kemikaliedokumentationen på din arbetsplats kan du kontakta oss på 031-757 81 50 eller info.se@ecoonline.com. Du kan också få mer kunskap under våra kurser och seminarier. Läs mer om dessa här.

Vill du ha lite snabba tips och tricks finns de att ladda ner här.

Besök gärna Sveriges Miljömåls webbplats här

TILL NYHETSARKIVET

Få råd och tips via email