Ny app för alla som jobbar med speciellt hälsofarliga kemikalier

Anställda som exponeras för vissa typer av riskfaktorer ska registreras i ett exponeringsregister enligt arbetsmiljölagen. Nu lanserar EcoOnline en ny produkt som gör registreringen enklare.

Eco Exposure App

Med appen Eco Exposure kan anställda ta kontroll över sina egna registreringar. Detta gör det lättare för alla som arbetar med registreringspliktiga kemikalier att hålla ordning på exponeringarna som de utsätts för.

Ett exponeringsregister är ett register över arbetstagare som använder kemikalier som är cancerframkallande, kan orsaka genetiska defekter eller innehåller bly. Dessutom ska register föras över anställda som exponeras för asbest, trädamm från lövträd, kvartsdamm och radon.

Utvecklad för att följa lagkrav i praktiken

Krav på personregister finns i AFS 2014:43 för kemiska arbetsmiljörisker från Arbetsmiljöverket. Den avser att skydda medarbetarnas hälsa genom att ge en översikt över de skadliga kemikalierna på arbetsplatsen. Eftersom ett exponeringsregister ska vara tillgängligt för medarbetaren i upp till 40 år är registret en användbar källa även vid en eventuell arbetsskada.

Behovet av tillgång till kemikalieinformationen och krav på kemikaliedokumentation är inte bara för kontoret, utan framförallt där exponeringen av kemikalier sker.

Digitalisering av företagens kemikalieregister hjälper verksamheter att hitta information och dela den snabbare än någonsin. Eftersom det är viktig information har denna utveckling bidragit till säkrare och mer produktiva arbetsmiljöer.

Dyrt att inte ta tag i kemikaliedokumentationen

Att hantera kemikaliedokumentation kan vara resurskrävande, men det är dyrare att inte ta detta på allvar. EcoOnline erbjuder verktyg för att fler anställda enkelt ska kunna registrera sina exponeringar.

Appen, Eco Exposure, kan laddas ner från App Store och Google Play.

2000px-Download_on_the_App_Store_Badge.svg google-play

TILL NYHETSARKIVET

Få råd och tips via email