Ny rapport om bisfenoler från Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen rapporterar idag att de identifierat 37 bisfenoler, utöver bisfenol A, som kan vara hormonstörande och finnas på den europeiska marknaden. 

Kemikalieinspektionen kommer att arbeta för att öka kunskapen om ämnena genom att bevaka hur bisfenolerna används. Bisfenol A används framför allt för att tillverka plast och kan påverka vår fortplantningsförmåga. De senaste åren har regler antagits inom EU och Sverige för att begränsa användningen och utfasningen fortsätter genom till exempel kommande förbud i termopapper, som används bl.a. i kassakvitton från och med 2020.

När bisfenol A fasas ut ersätts den av andra bisfenoler som också kan ha hormonstörande egenskaper. Regeringen har gett Kemikalieinspektionen i uppdrag att undersöka bisfenoler. Dagens rapport innehåller en kartläggning av vilka bisfenoler som förekommer i Sverige och i EU.

Kemikalieinspektionen har identifierat över 200 kemiska ämnen som har liknande kemisk struktur som bisfenol A och som kan förekomma på den europeiska marknaden. Enligt resultat kan 37 av dessa ämnen ha hormonstörande egenskaper som liknar bisfenol A. Enligt Kemikalieinspektionen har sex av dessa ämnen, inklusive bisfenol A, både hälsoegenskaper och användningsmönster som skulle kunna bli problematiska. Dessa ämnen är redan under granskning av Reach, EU:s gemensamma kemikalielagstiftning. Detta innebär att ämnena kan regleras på EU-nivå och därför föreslår Kemikalieinspektionen inte några nya nationella regleringar som begränsar användningen av bisfenoler i Sverige.

– Vi saknar i dag tillräcklig information om hur bisfenolerna används och om deras toxikologiska effekter för att kunna införa förbud i Sverige för något av ämnena. Det är positivt att det pågår arbete på EU-nivå med att utreda behovet av åtgärder för att hantera eventuella risker med de sex ämnen som vi bedömt som prioriterade, säger Helena Dorfh på Kemikalieinspektionen.

Kemikalieinspektionen har tagit fram en plan för fortsatt arbete med ämnesgruppen. I planen ingår att sprida resultaten till forskare, myndigheter och informera berörda företag och branscher i Sverige.

Läs Kemikalienspektionens rapport här

 

TILL NYHETSARKIVET

Få råd och tips via email