Nya talare på Miljö- och Kemidagarna

Under Miljö- och Kemidagarna, som äger rum 26-27 april i Göteborg, kommer forskare, myndigheter och näringsliv att föreläsa. Som deltagare…

Under Miljö- och Kemidagarna, som äger rum 26-27 april i Göteborg, kommer forskare, myndigheter och näringsliv att föreläsa. Som deltagare kommer du få tips och råd om hur du kan använda ekonomi för att fasa ut farliga kemiska ämnen i din verksamhet. Du får även ekonomiska argument kring arbetsmiljö. Mer specifikt kommer Anders Johrén att ge exempel på lönsamma arbetsmiljöinsatser och kanske mindre lönsamma. Han kommer även fördjupa sig inom det ekonomiska förhållningssättet när det gäller arbetsmiljöfrågor och övergripande styrning och nyckeltal för att följa upp arbetsmiljö.

Det kan vara svårt att visa på om miljö- och kemikaliearbete är lyckat och lönsamt i verksamheter. Under första dagen fördjupar vi oss inom hur du kan använda nyckeltal, ekonomi och substitution för att mäta framsteg inom kemikalie- och miljöarbete. Chemsec arbetar för en giftfri miljö och kommer att föreläsa om varför det är fördelaktigt att byta ut skadliga kemikalier.

Under konferensen kommer vi även ha många praktiska fall där verksamheter delar med sig av hur  de arbetar inom olika områden. Tekniska Verken i Linköping delar med sig av hur de håller ordning på alla inköp av kemikalier. Spendrups delar med sig av tips på hur de arbetar med substitution. Smart Textiles berättar hur de kartlägger och fasar ut farliga kemikalier i textilier. Konferensen är en naturlig arena för att utbyta erfarenheter och nätverka. Under första dagen serveras även en trerättersmiddagen där Stefan Odelberg kommer och underhåller.

En utmaning som kan vara svår att hantera är ny teknik. Med nanotekniken som exempel kommer Bengt Kasemo från Chalmers att berätta hur den stora bristen på kunskap om hälso- och ekosystemrisker bromsar utvecklingen av nya produkter och processer baserade på nanoteknik. Du får tips på vad du behöver ha i åtanke när er verksamhet köper in och börjar använda ny teknik. En annan utmaning som världen står inför är Ecocide – lagbrott för livsmiljöförstörelse. Martin Hultman från Linköpings Universitet kommer fokusera på varför ecocid bör vara en del i Romstadgan som en av brotten mot mänskligheten, och jämställa det med bl.a. folkmord och krigsförbrytelser. Martin kommer prata dels om vad begreppet ecocid innebär generellt, och vad det skulle innebära om det skulle komma med som en punkt i Romstadgan.

Avsätt två dagar, kom till Göteborg och träffa andra som arbetar med samma frågor som du gör. Få tips, råd och inspiration om hur du kan göra ditt arbete mer kostnadseffektivt, om ni kan förändra och förbättra era arbetsprocesser och lär dig mer om vad som händer inom miljö, arbetsmiljö och kemi i världen.

Läs mer och anmäl dig här www.kemidagarna.se

Välkommen önskar EcoOnline

 

 

TILL NYHETSARKIVET

Få råd och tips via email