Nytt centrum som ska hjälpa företag att byta ut farliga ämnen

En av talarna på Miljö- och Kemidagarna är RISE som kommer föreläsa om substitution.

För en vecka sedan blev det officiellt att RISE i Borås får uppdraget av regeringen att starta ett Substitutionscentrum. De ska förse företag, forskare och andra som har ett behov av ökad kunskap om farliga ämnen om vilka alternativ som går att använda.

Centrumet ska bygga på vetenskaplig grund och styras av industrin och samhällets behov.

– En central del av verksamheten blir en rådgivningstjänst där exempelvis näringsliv, akademi, branschorganisationer och strategiska innovationsprogram kan få hjälp. Även upphandlande myndigheter som kommuner och landsting kan behöva hjälp med att ta reda på om en produkt innehåller en oönskad kemikalie eller har tillverkats med en process där sådan använts, säger Pernilla Walkenström, chef för division Biovetenskap och material inom RISE.

RISE kommer till Miljö- och Kemidagarna den 23-24 maj, 2018 och föreläser om substitution. Boka din plats till konferensen redan nu och ta del av boka tidigt rabatten på 1000 kr.

Gå till Miljö- och Kemidagarnas hemsida här. 

TILL NYHETSARKIVET

Få råd och tips via email