Om EcoOnline

Med digitala lösningar online, utbildningar och stort kundfokus hjälper vi verksamheter förebygga och förhindra skador på människor och miljön genom användning av kemikalier.

“Protecting people and the environment”

 

EcoOnline är ett IT-företag som utvecklar programvara för en användarvänlig och kostnadseffektiv hantering och dokumentering av kemikalier. Nordens största leverantör av digitala kemikalieregister.  EcoOnline gör det möjligt för verksamheter att arbeta förebyggande och förhindra skador på hälsa och miljö.

Producenter, återförsäljare och distributörer av kemikalier är kopplade till dem som hanterar kemikalier i en enda gemensam databas.

Databasen möjliggör en en delning av lagligt obligatoriska uppgifter om farliga egenskaper och de rekommenderade försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid användning av kemikalier och kemiska produkter.

EcoOnline grundades av Kjell E. Hamnes i Norge år 2000 och 2008 startade EcoOnline AB i Sverige med kontor i Göteborg. Idag finns kontor i Norge, Sverige, Finland och Danmark med 90 anställda.

 

 

Varför välja EcoOnline?

Med kemikalier som utgör ett allvarligt hot mot hälsan och miljön finns det allt strängare krav på hur kemikalier dokumenteras och hanteras.

Visste du:

  • EU har antagit över 800 lagar som reglerar användningen av kemikalier – i ditt företag.
  • Detta är den mest komplicerade lagstiftningen i EU: s historia, och den utvecklas ständigt.

Lyckligtvis finns det lösningar som följer kraven i denna komplexa kemikalielagstiftning, samtidigt som det bidrar till en säker arbetsmiljö.

 

 

 

FÖLJ OSS GÄRNA PÅ SOCIALA MEDIER

 

EcoOnlines historia

2000 – EcoOnline etableras i Tönsberg, Norge av Kjell E. Hamnes
2001 – Första online-integrationen för kommunikation av säkerhetsdatablad lanseras
2008 – EcoOnline AB etableras i Göteborg, Sverige. EcoOnline har 1000 kunder.
2011 – EcoOnline Oy etableras i Espoo, Finland. Lanserar ett register för arbetstagare som blir exponerade för hälsofarliga kemikalier. Etablerar partner i Tyskland.
2012 – Etablerar partners i Danmark, Island och Polen. EcoOnline har 2500 kunder.
2013 – EcoOnline köper upp PrettyBit Oy, Finland
2014 – Viking Venture investerar i EcoOnline.
2015 – EcoOnline har 3500 kunder
2016 – EcoOnline köper upp Chemicontrol AS, Danmark
2017 – Summa Equity förvärvar 69% av EcoOnline, Viking Venture behåller 23% och 8% ägs av anställda på EcoOnline. EcoOnline AB startar samarbeten med SFVF och EcoTech.

 

Kundreferenser

Se hur andra verksamheter effektiviserar sin kemikaliehantering och skyddar sina anställda

Få råd och tips via email