Exponeringsscenario

En uppsättning villkor, inbegripet driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder,som beskriver hur ämnet tillverkas eller används under sin livscykel och hur tillverkaren eller importören kontrollerar, eller rekommenderar nedströmsanvändare att kontrollera, exponeringen av människor och miljön.

Dessa exponeringsscenarier kan allt efter behov avse en specifik process eller användning eller flera processer eller användningar.

TILL ORDLISTAN

Få råd och tips via email