Importör

En importör är en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom EU och som ansvarar för fysisk införsel av ett ämne eller en blandning till EU:s tullområde.

Importörer är enligt Reach bland annat skyldiga att:

  • Registrera de ämnen som de importerar
  • Skapa och förse sina kunder med säkerhetsdatablad
  • Se till att informationen i säkerhetsdatabladen och annan information till kunderna uppdateras
  • Anmäla ämnet till klassificerings- och märkningsregistret

Läs om hur vår publiceringslösning Eco Publisher hjälper dig med spridning av information och underhåll av säkerhetsdatablad.

 

TILL ORDLISTAN

Få råd och tips via email