Nedströmsanvändare

En nedströmsanvändare är en fysisk eller juridisk person som använder ett ämne, antingen som sådant, eller ingående i en blandning, i sin industriella eller yrkesmässiga verksamhet.

Följande är exempel på nedströmsanvändare:

  • Om du använder ett ämne för att tillverka en blandning, till exempel ett rengöringsmedel eller en färg som du senare säljer vidare
  • Om du infogar ett ämne eller en blandning i en vara, till exempel den som tillsätter en stabilisator till ett plastmaterial
  • Om du använder kemikalier i en tillverkningsprocess (industriell användning), till exempel de som använder avfettningsmedel före en ytbehandling
  • Om du använder ett ämne eller en blandning som en professionell användare, till exempel en städfirma som använder rengöringsmedel, eller en målare som använder en färg

En nedströmsanvändare är bland annat skyldig att:

  • Tillhandahålla säkerhetsdatablad eller annan information till mottagaren av ett ämne, blandning eller en vara som innehåller vissa ämnen
  • Se till att informationen i säkerhetsdatabladen och annan information till mottagaren uppdateras
  • För de kemikalier där det inte finns några krav på säkerhetsdatablad, även hålla viss information tillgänglig vid tidpunkten för den första leveransen
  • Kommunicera ny information om farliga egenskaper och lämpliga riskhanteringsåtgärder uppåt i distributionskedjan
  • Vidta de åtgärder för att kunna hantera de risker som beskrivs i säkerhetsdatabladet

Läs mer om hur våra lösningar kan hjälpa dig att uppfylla de skyldigheter som nämns ovan.

TILL ORDLISTAN

Få råd och tips via email