Eco Archive Premium är ett kemikalieregister som samlar information om farliga egenskaper och rekommenderade skyddsåtgärder för kemikalier och kemiska produkter som finns i verksamheten. Eco Archive Premium ger dig tillgång till Nordens största databas för säkerhetsdatablad – en bra utgångspunkt för att kunna arbeta systematiskt med att minska de risker som är förknippade med kemikalier.

Med Eco Archive Premium får du möjlighet att identifiera er kemikalieanvändning, bedöma risker och vidta åtgärder. Det blir lättare att hålla säkerhetsdatabladen uppdaterade och eftersom allt är digitalt kan du dela och hämta information oavsett tid och plats.

Varför välja Eco Archive Premium?

Det ställs omfattande krav på vad ett kemikalieregister ska innehålla. Framförallt ställs det krav på att säkerhetsdatabladen alltid ska vara uppdaterade och innehålla information om bland annat farliga egenskaper och rekommenderade skyddsåtgärder. Eftersom det ofta handlar om stora mängder information är man idag i behov av ett digitalt kemikalieregister.

Lagen tar inte hänsyn till om du har få eller många kemikalier, om du har stor eller liten budget. Eco Archive Premium ser till så att alla kan uppfylla myndighetskrav på ett praktiskt och effektivt sätt. Programvaran är anpassad efter myndigheternas krav på kemikalieregister för att det ska vara enkelt att möta dessa krav.

När målet är en trygg arbetsdag för dig och dina kollegor är Eco Archive Premium ett effektivt hjälpmedel.

För mer information, ladda ner produktbladet för Eco Archive Premium här.

 

ANDRA PRODUKTER

Testa gratis

Tilläggsprodukter

Spara pengar på dina säkerhetsdatablad

Har du tänkt på hur mycket det kostar att hantera säkerhetsdatablad manuellt?

Få råd och tips via email