Som tillverkare, leverantör eller importör är du ansvarig för att upprätta och distribuera dokumentation av dina kemikalier eller kemiska produkter. Denna dokumentation, i form av säkerhetsdatablad, ska distribueras till dina kunder både vid första leverans och sedan varje gång en förändring inträffar som gör att informationen ska uppdateras.

Eco Publisher är ett lättanvänt verktyg för att utarbeta och distribuera säkerhetsdatablad. Verktyget har utvecklats för att man enkelt ska kunna följa svenska och internationella krav, såsom REACH och CLP.

Säkerhetsdatablad som utarbetats i Eco Publisher kan användas för att generera annan dokumentation som till exempel skyddsblad. Programvaran kan anpassas till företagens behov genom att kombinera Eco Publisher med en mängd olika tilläggsprodukter.

Varför välja Eco Publisher?

  • Skräddarsytt till kraven i Reach och CLP
  • Säkerhetsdatablad kan översättas till 26 språk
  • Systemet kan kopplas till ett distributionsverktyg som automatiskt sköter utskick av säkerhetsdatablad till dina kunder
  • Skyddsblad genereras automatiskt utifrån dina säkerhetsdatablad
  • Alla versioner av säkerhetsdatablad sparas och finns tillgängliga
  • Integrerat verktyg för exponeringsscenarier

EcoOnlines unika databas kopplar samman dig och dina kunder, på så sätt kan du kommunicera direkt med dina kunder samt bevara denna kommunikation i upp till 10 år.

I tillägg fungerar databasen som en bra källa att skaffa nya kunder. Varje dag sker tusentals sökningar. Missa inte potentiella kunder – gör dina säkerhetsdatablad tillgängliga i Nordens största databas du också!

ANDRA PRODUKTER

Önskar du veta mer?

Få råd och tips via email