TACK! 13 700 kr insamlade till cancerfonden

Under november hade vi på EcoOnline en Movemberkampanj där vi ville uppmärksamma sambanden mellan män, yrke och cancer.

Under kampanjen har vi även samlat in pengar till en insamling med kunder i samarbete med Cancerfonden. Vid dessa tillfällen skänkte vi pengar:

  • När vi fick möjlighet att ge en demonstration av vårt exponeringsregister som underlättar för företag där anställda utsätts för cancerframkallande kemikalier skänkte vi 100 kr
  • Vi skänkte 1 000 kr för de som köpte exponeringsregistret Eco Exposure
  • För de som blev nya kunder och köpte ett digitalt kemikalieregister för att enklare få en översikt över sina kemiska produkter och användningen skänkte vi 500 kr per ny kund
  • Vi har även haft användarutbildningar där vi skänkte 100 kr per deltagare som ställde upp på ett gruppfoto med mustasch
  • För de som under november anmälde sig till en utbildning skänkte vi 100 kr per deltagare

Tillsammans har vi samlat in 13 700 kr till Cancerfonden som är en fristående, ideell insamlingsorganisation. De arbetar för att fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer. För att nå dit arbetar de med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Mer om Movemberkampanjen

Med ett informationshäfte har ambitionen varit att informera så många som möjligt om sambanden mellan män, yrke och cancer. I häftet kan du läsa om vilka yrken som är extra utsatta och hur du kan arbeta förebyggande och skydda både dig själv och dina kollegor. Häftet finns att ladda ner här.

Vi lanserade en ny app som gör det enklare för de som exponeras för cancerframkallande ämnen att registrera detta. Det är inte ovanligt att det tar 20-30 år från exponering till man blir sjuk i cancer. För att enklare kunna se sambandet mellan exponering av cancerogena ämnen på arbetsplatsen och cancer decennier senare finns det nu lagkrav. Lagstiftningen säger att alla arbetsgivare är skyldiga att föra register över arbetstagare som utsätts för cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen och informationen ska förvaras i 40 år.

Vi skapade också en kort film som snabbt och enkelt kan informera om vilka yrken som oftare utsätts för cancerframkallande ämnen.

Kontakta oss genom att fylla i formuläret till vänster om du önskar mer information eller vill se vilka digitala produkter som skulle underlätta kemikaliehantering och kemikaliedokumentation på din arbetsplats.

 

 

TILL NYHETSARKIVET

Få råd och tips via email