TACK! 17 300 SEK insamlade till cancerfonden

Stort tack till alla som har bidragit till vår insamling! Under november har vi på EcoOnline haft en movemberkampanj i syfte att samla in pengar till Cancerfonden.

Eksponeringsregister

Under november har vi på EcoOnline haft en kampanj i syfte att samla in pengar till Cancerfonden som är en fristående, ideell insamlingsorganisation. De arbetar för att fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer. För att nå dit arbetar de med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Under kampanjen bidrog vi:

  • När vi fick möjlighet att ge en demonstration av vårt exponeringsregister som underlättar för företag där anställda utsätts för cancerframkallande kemikalier skänkte vi 100 kr
  • Vi skänkte 1 000 kr för de som köpte exponeringsregistret Eco Exposure
  • För de som blev nya kunder och köpte ett digitalt kemikalieregister för att enklare få en översikt över sina kemiska produkter och användningen skänkte vi 500 kr per ny kund.
  • Vi har även haft användarutbildningar där vi skänkte 100 kr per deltagare som ställde upp på ett gruppfoto med mustasch.
  • För de som under november anmälde sig till en utbildning skänkte vi 100 kr per deltagare
  • På fars dag skänkte vi 100 kr för varje pappa på EcoOnline AB och uppmuntrade andra verksamheter att göra detsamma

Tillsammans har vi samlat in 17 300 kr! Se insamlingen här 

Mer om Movemberkampanjen 

Vår ambition har varit att informera så många som möjligt om sambanden mellan män, yrke och cancer. Vi har bland annat skapat ett häfte där du kan läsa om vilka yrken som är extra utsatta och hur du kan arbeta förebyggande och skydda både dig själv och dina kollegor. Häftet finns att ladda ner här.

Vi vill uppmuntra fler företag att använda exponeringsregister för att skydda sina anställda och miljön. Till exponeringsregistret hör även vår app som gör det enklare för de som exponeras för cancerframkallande ämnen att registrera detta. Det är inte ovanligt att det tar 20-30 år från exponering till man blir sjuk i cancer. För att enklare kunna se sambandet mellan exponering av cancerogena ämnen på arbetsplatsen och cancer decennier senare finns det nu lagkrav. Lagstiftningen säger att alla arbetsgivare är skyldiga att föra register över arbetstagare som utsätts för cancerframkallande ämnen på arbetsplatsen och informationen ska förvaras i 40 år.

Välkommen att kontakta oss om du önskar mer information eller vill se vilka digitala produkter som skulle underlätta kemikaliehantering och kemikaliedokumentation på din arbetsplats. Ta ett test och få mer kunskap kring om ni behöver ett exponeringsregister.

 

Stort tack till våra fantastiska kunder, kursdeltagare, medarbetare och alla därtill som har bidragit till vår insamling!

Är du nyfiken på EcoOnline är du varmt välkommen att kontakta oss!

 

 

 

 

TILL NYHETSARKIVET

Få råd och tips via email