facebook_pixel

Tips & tricks

Tips och tricks är till för att förenkla ditt arbete med kemikaliehantering och kemikaliedokumentation.

Behöver jag ett kemikalieregister? Varför är informationen i ett säkerhetsdatablad så viktig? Vad betyder egentligen exponeringsscenario? Vi har skapat tips på hur du kommer igång att jobba bättre med kemikalier i din verksamhet.