Ansvar enligt Miljöbalken och Arbetsmiljölagen

Ökad kunskap ger ökad säkerhet – ladda ner guiden nedan

Ansvar enligt Miljöbalken och Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen och Miljöbalken är svensk miljö- och arbetsmiljölagstiftning och som innehåller regler kring kemikaliehantering.Vet du vilka krav ställs och vad innebär kraven för din verksamhet?

Fyll i formuläret för att ladda ner guiden

TILL TIPS & TRICKS
Få råd och tips via email