Riskbedömning – detta bör du veta

Ladda ner guiden för att lära dig med om riskbedömningar av kemikalier

Krav på kartläggning av risker på arbetsplatsen finns i Arbetsmiljölagen.
Enligt Arbetsmiljöverket definieras riskmedömningen som: “Sannolikheten för att ohälsa eller olycksfall ska uppstå och följerna av detta. Att en risk uppstår beror oftast på mänskliga och tekniska faktorer i kombination med hur saker och ting är organiserade”.

Fyll i formuläret för att ladda ner guiden

TILL TIPS & TRICKS
Få råd och tips via email